Të Fundit
A e keni ditur?

A e keni ditur?

Perëndia i ka krijuar në fytyrën e njeriut tre ujëra.

Njëri është i HIDHUR,

I dyti është i NJELMËT,

Kurse i treti është PA SHIJE.

Uji i hidhur gjendet në vesh dhe i pengon insektet të mos na hyjnë në vesh.

Imagjinoni, sikur të ishte uji në vesh i ëmbël. Kjo do të ishte delikatesë e vërtetë për milingonat.

Uji i njelmët gjendet në sy. Me njelmësinë e tij i pengon infeksionet e syrit i cili është organ shumë i ndjeshëm.

Uji pa shije gjendet në gojë. Nëse do të kishte shije, nuk do ta njihnim shijen e vërtet të ushqimit të cilin e hamë.

Qoftë lavdëruar Allahu, i Cili krijon nga asgjëja!

/Nezim Halilovic Muderris; Mudre izreke i citati/

Përshtati: Miftar Ajdini