Të Fundit

IDEA Juaj

IILOGOTV

Instituti IDEA i ka vërë vehtës synim që të jetë avokatja e juaj të çdo shtrese të shoqërisë dhe gjithashtu të jetë zëdhënësja dhe promovuesja e gjendjes së tyre, me qëllim të sensibilizimit të shoqërisë së gjerë, në: promovimin, mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave shpirtërore dhe kulturore; Në promovimi i qeverisjes së mirë dhe drejtësisë sociale; Në afirmimin e aktivizmit qytetar dhe vlerave civilizuese të shoqërisë civile; Në afirmimin e marrëdhënieve ndër etnike dhe ndër religjioze dhe ndërtimin e një shoqërie multi-etnike dhe multi-kulturore; Në organizimin e fushatave mbështetëse për grupet e rrezikuara sociale (të papunët, nënat e vetme, fëmijët pa një ose të dy prindërit-Jetimët, personat me aftësi të kufizuara, shtresat e varfërva, etj); Në organizimin e mbledhjes dhe shpërndarjes së ndihmave humanitare për individët dhe grupet në nevojë, e shumë objektivave dhe aktiviteteve të tjera të cilat mund ti lexoni  KËTU – KLIKO.

Në qoftë se jeni të interesuar për t‘u bërë pjesë e rrjetit tonë, aktiviteteve tona dhe njëkohësisht anëtar i Institutit IDEA, na kontaktoni dhe do të ju njoftojmë me të gjitha informatat e nevojshme të Institutit IDEA.

Bëhuni pjesë e jona dhe e aktiviteteve tona. Bashkimi bën fuqinë dhe të punojmë së bashku për një të ardhme më të mirë.

Ju mirëpresim në çdo lloj kontributi tuaj.

Me respekt.

Zyra për informim të Institutit IDEA

Ulqin – Mali i Zi

Numri kontaktues: Mob.: +382 69 649 664
Mob.: 069 649 664
E-Maili kontaktues: [email protected]
[email protected]
ose drejtpërdrejt nga webfaqja e Institutit www.idea-ul.com
 Shteti: Mali i Zi
 Qyteti: Ulqin