Të Fundit
Çmenduritë e Qeverisë së Erdoganit

Çmenduritë e Qeverisë së Erdoganit

Gabimet e Erdoganit kundrejtë popullit të vet:

Prodhimtaria e Turqisë në vitin 2013 ka arritur në rreth 100 trilion dollarë  dhe ka bërë një kërcim, nga pozita e 111-të e vendeve më të fuqishmë në botë në vendin e 16, që do të thotë se me një mesatare prej afro 10% ai do të arrijë që të hyjë në G20-të, e që janë 20 vendët më të fuqishme në botë.

2023 është viti në të cilin u themelua Turqie moderne dhe këtë vit Erdogani ka paraparë që Turqia të jetë vendi më i fuqishëm në botë, si në aspekt politikë e po ashtu edhe në atë ekonomikë. Se a do të ia arrijë që gjëje të tillë, na mbetët që të ua lëmë ditëve në vijim që të na e zbulojnë këtë parashikim.

Airoporti Ndërkombëtarë i Stambollit është airoporti më i madh në Europë. Ky airoportë gjatë ditës pranon rreth 1260 aterime duke mos e harruar edhe atë të Sabihas që ka kapacitetë të pranojë deri në 630 aterime brenda ditës.

Turkish Airlines është kompania që për tri vite radhasi është duke e fituar cmimin “Kompania më e mirë airore” në botë.

Në dhjetë vite, Turqia ka bërë mbjelljen e 2 miliardë e 770 miljon pemë pyjore dhe frutore.

Turqisa kanë arritur për herë të parë të prodhojnë tanke të blinduara, transportues airorë, aeroplanë pa pilot, satelitin ushtarakë që ka aftësi dhe mundësi të kryej më shumë se një veprim.

Dhjetë vitët e fundit, ka ndërtuar 125 universitete të reja, 189 shkolla, 510 spitale, 169 mijë klasa në mënryë që të mos ketë në një klasë më shumë se 21 nxënës.

Kur kriza ekonomike ishte intensifikuar në Europë dhe në Amerikë, kishte detyruar këto të dyja që të ngritin tarifat e shkollimit ndërsa Erdogani kishte lëshuar një dekret me anë të së cilit kishte bërë falas shkollimin në të gjitha nivelet dhe në të gjitha institucionet shtetërore dhe cdo shpenzimë do të mbulohej nga shteti.

Deri para dhjetë viteve, të hyrat vjetore për kokë banori kanë qenë 3500$ ndërsa në vitin 2013 ajo u ngritë në 11000$ dhe është më e lartë sesa të hyrat e një përsoni në Francë. E po ashtu edhe vlerën e monedhës turke e ka ngritur për 30 herë.

Në Turqi, qeveria është duke dhënë maksimumin e saj që të nxjerrë 300000 studiues dhe të i angazhojë vetëm për studime dhe hulumtime në mënyrë që të mund të ia arrijë qëllimeve të saja deri në vitin 2023.

Arritja më e madhe politke është arritja e marrëveshjes, paqja dhe ndalja e gjakut që është bërë rreth Qipros dhe PKK, si dhe kërkimfalja që ju bë popullit armen për një krim që kishte ndodhur para më shumë se nëntë dekada.

Në Turqi pagat janë rritur 300% dhe paga minimale e një punëtori  është ngritur nga 150$ në 420$ dhe papunësia ka rënë nga 38% në 2%.

Buxheti i arsimit dhe shëndetësisë ka tejkaluar buxhetin ushtarak andaj edhe paga e një mësimdhënësi është e barabartë me atë të mjekut.

Janë ndërtuar 35000 salla laboratorike të teknologjisë informative dhe asaj grafike në mënyrë që të rinjtë turqë të kenë mundësi të përgatitjes profesionale dhe praktikës në to.

Erdogani mbulojë deficitin e shtetit që kishte arritur në 47 miljardë dhe pagojë këstin e fundit të borxhit në Bankën Botërore. Borxh ky që kishte arritur shumën prej 300 milion $ dhe u pagua në Qershorë të vitit të kaluar por jo vetëm kaq, Turqia ka arritur edhe që ti jap borxh po këtij fondi shumën prej 5 miljardë $, e po ashtu ai ka arritur që në fondin e përgjithshëm të kursejë edhe 100 miljardë $ në një kohë kur Amerika dhe Europa ishin nënpresionin e barrës së dështimeve nga borxhet, fajdet dhe falimentimet e mundëshme.

Eksportët e Truqisë, para dhjetë viteve, ishin 23  miljard ndërsa më vonë u bënë 153 miljardë për të arritur deri tek 190 shtete në mbarë botën. Vendin e parë e kanë zënë veturat për tu pasuar edhe nga paisjet elektronike ku në cdo të tretën pasije elektronike që shitet në Europë një është prodhim turk.

Ihsan El-Fakih

/mesazhi/