Të Fundit
E vërteta mbi Shqipërinë dhe Shqiptarët – fragment

E vërteta mbi Shqipërinë dhe Shqiptarët – fragment

” ..Pese shekuj te perbashket me Perandorine Osmane provuan/ konstatuan te jene i vetmi shanc i mbijeteses dhe sigurise se Shqiptareve. Ishte ky bashkim (union) qe u garantoi Shqiptareve ekzistencën e tyre ne linje me deshirat dhe aspiratat e tyre. Ky bashkim nuk cungoi/demtoi aspak identitetin e tyre kombetare apo gjuhen e tyre dhe traditat e tyre.
Nuk transformoi karakterin e shqiptareve dhe nuk rrezikoi ekzistencën an aspektin e racor dhe kombetare.

Muslimanet Shqiptar jane SHQIPTAR njelloj si te Krishteret Shqiptar. Muslimanet dhe te Krishteret Shqiptar flasin te njejten gjuhe, kane te njejtat sjellje, zakone dhe tradita. Shqiptaret Muslimane dhe Shqiptaret e Krishtere kurre nuk kane patur urrejtje/hasmeri ne linja fetare. Dy fete e ndryshme kurre nuk u bene nje faktor perçares /ndases. Muslimanet Shqiptar dhe te Krishteret Shqiptar (perveç pak rasteve sporadike) gjithmone kane jetuar si te barabarte dhe kishin drejta te njejta..”

Autori: VASO PASHA (shkodrani katolik)

“E VERTETA MBI SHQIPERINË DHE SHQIPTARËT”

Botuar ne vitin 1879 (faqet 39 e 40)

Shkëputur nga postimi i Azem Gani Kovaçi