Të Fundit
MBI 200 FAMILJE PËRFITUAN MISH KURBANI, TV TEUTA – 07.10.2014

MBI 200 FAMILJE PËRFITUAN MISH KURBANI, TV TEUTA – 07.10.2014

KRONIKA E ULQINIT, TV TEUTA, 07.10.2014