Të Fundit
Si janë njerëzit në vendin tuaj?

Si janë njerëzit në vendin tuaj?

Duke u afruar një qyteti të madh, udhëtari e pyeti një grua të moshuar e cila rinte ulur pranë rrugës:

“Si janë njerëzit në qytetin tuaj?” “

Si ishin në vendin nga ku vinë ti?” – pyeti gruaja.

“Të tmerrshëm – u përgjigj udhëtari. “Të këqij, të pa besueshëm dhe antipatik.”

“Eh”, Tha gruaja – “të atillë do t’i takosh edhe në qytetin ku shkon.”

Në momentin që udhëtari i parë shkoi, një tjetër udhëtarë u ndal para gruas së moshuar dhe e pyeti si janë njerëzit në qytet.

Përsëri gruaja pyeti se si janë njerëzit në vendin nga ku vinë ai.

“Ishin njerëz të mrekullueshëm: të ndershëm, punëtorë dhe bujarë. Më erdhi keq pse u largova prej atje”. tha udhëtari i dytë.

Gruaja e urtë iu përgjigj:

“Të tillë do t’i takosh edhe në qytetin që shkon.”