Të Fundit
Siç ngritësh do të biesh…!

Siç ngritësh do të biesh…!

Tregohet se një gjel kishte parë se si disa kafshë më të mëdha se ai hanin nga mbeturinat dhe nga jashtëqitjet e ndryshme.
Kjo ua shtonte forcen andaj me vete tha: Kjo qenka një ide e mire.
Fillojë edhe ai të hante nga mbeturinat dhe fillojë të ndjente se po i shtohej fuqia andaj edhe arriti që të hipte në degët e para të pemës dhe kështu dita ditës arriti në maje të pemës dhe fillojë t’i shtohej krenaria por me të dal në maje të pemës ai ra në sytë e gjahtarëve dhe njëri prej tyre posa e pa menjëherë ia drejtoj qiften. E pasi që gjeli nuk mund të fluturonte, me lehtësi e goditi. Gjeli ra i ngorshur në tokë dhe përfundoj krenaria e tij.

Urtësia:
Gjërat e fëlliqura, të ndyra dhe të ndaluara munden shumë shpejt të të ngrisin lartë por assesi nuk kanë mundësi që të të mbajnë lartë për kohë të gjatë…!

Nga: Artan Musliu