Të Fundit
TV TEUTA: Promovimi i dy veprave të Pashko Vasës nga Instituti IDEA, Ulqin. (video)

TV TEUTA: Promovimi i dy veprave të Pashko Vasës nga Instituti IDEA, Ulqin. (video)

TV TEUTA: Promovimi i dy veprave të Pashko Vasës nga Instituti IDEA, Ulqin.